top of page

Behavioral Risk Congres 2017

Het Behavioral Risk Congres is een initiatief van het Risk & Compliance Platform Europe. Het zal plaatsvinden op dinsdag 28 november 2017. Anne-Maartje Oud van The Behaviour Company is de dagvoorzitter. Uit onderzoek blijkt dat als binnen organisaties (zowel bij financials als ook bij corporates) er meer aandacht vanuit de top besteed wordt aan goed gedrag en cultuur er aanzienlijk minder issues spelen rond risico en compliance en dat het bedrijfsresultaat als gevolg daarvan toeneemt. Het thema is dan ook "Gedrag en strategie in de 21ste eeuw".

bottom of page