top of page

Provincie Zuid Holland werkt samen aan de toekomst!

Op 16 januari heeft de Provincie Zuid Holland tijdens het seminar "Samen! Onderweg naar de toekomst" gekeken hoe duurzaamheid een meer centrale rol krijgt in projecten. Als we iets voor elkaar willen krijgen focussen veel mensen op het overbrengen van de inhoud. Maar de invloed van de gedragscomponent wordt vaak onderschat. Anne-Maartje Oud gaf een keynote speech over hoe gedrag en beinvloeding een duurzame verandering tot stand kan brengen. Ook interviewde zij gedeputeerden Floor Vermeulen en Berend Potjer bij de opening van het symposium.

bottom of page